Nhiên liệu lỏng là gì?

Nhiên liệu lỏng: là hỗn hợp các Hydrocarbon:

    Xăng: là hỗn hợp các Hydrocarbon từ C5H12 – C10H22 có nhiệt độ sôi từ 40 – 180oC
    Ete dầu mỏ: Nhiệt độ sôi từ 40 – 70oC
    Xăng máy bay: Nhiệt độ sôi từ 70 – 100oC
    Xăng ô tô: Nhiệt độ sôi từ 100 – 120oC
    Dầu hoả: Nhiệt độ sôi từ 100 – 270oC
    Dầu xola: Nhiệt độ sôi từ 270 – 360oC, chứa hỗn hợp Hydrocarbon từ C12 – C20. Dầu bôi trơn và những dạng khác nhau của nhiên liệu diesel được điều chế từ chúng

    C5H8 có 3 đồng phân
    C6H14 có 5 đồng phân
    C10H22 có 75 đồng phân
    C15H32 có 4347 đồng phân

Các đồng phân này khác nhau về cả hoá và lý tính dẫn tới khuynh hướng kích nổ của một số Hydrocarbon cũng rất khác nhau
Sự kích nổ:

Là sự phân huỷ đặc biệt nhanh của các Hydrocarbon, sự phân huỷ này xảy ra bất thình lình khi nén hỗn hợp cháy trong xylanh động cơ. Sự kích nổ không tạo khả năng đạt được độ nén cao của hỗn hợp cháy, dẫn đến tiêu tốn nhiên liệu và làm mô tơ chóng hỏng. Tính chất kích nổ của nhiên liệu phụ thuộc vào cấu tạo của mạch cacbon trong phân tử hidrocacbon ở trong thành phần của nó. Các đồng phân mạch nhánh khó nổ hơn, mạch thẳng dễ nổ hơn. Để đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu người ta đưa ra khái niệm chỉ số ốctan – s.o. Có thể diễn giải khái niệm này như sau:

Trước hết người ta dùng Heptan C7H16 mạch thẳng(rất dễ nổ) làm mẫu chuẩn để xác định chỉ số ốctan và đồng phân octan(izo octane) mạch nguyên tử có nhánh, ít kích nổ

    Chỉ số octan của Heptan C7H16 = 0
    Của izooctane = 100

Như vậy chỉ số octan của nhiên liệu = 83 tức là nhiên liệu này nổ trong hỗn hơp với không khí khi độ nén như nhau tương đương hỗn hợp gồm 83% izo octan và 17% heptan, tương tự như vậy s.o = 92 tương đương hỗn hợp gồm 92% izo octan và 8% Heptan. Để làm tăng chỉ số octan của nhiên liệu người ta đã cho vào nó một hàm lượng nhất định Tetra Etyl Chì (CTE), đây là chất lỏng nặng, rất độc hiện đang bị nhiều quốc gia trên thế giới cấm áp dụng. Ở Việt Nam, xăng pha chì đã chính thức không được bán từ tháng 1 năm 2001.

Trong khi hàng loạt các xe đời cũ đều không sẵn sàng để vận hành với xăng không chì và đương nhiên là phải chỉnh sửa động cơ. Việc áp dụng thiết bị tiết kiệm nhiên liệu FS có tác dụng làm tăng chỉ số octan của nhiên liệu mà không cần phải chỉnh sửa động cơ. Các chủ xe không những có thể yên tâm vận hành xe của mình nhờ FS mà còn tiết kiệm được khoảng 10 - 20% chi phí cho nhiên liệu

Header Color

:

Content Color

: