Lợi ích khi dùng thiêt bị tiết kiệm nhiên liệu Powersave là gì?

Dùng Powersave không những đem lại lợi ích cho các chủ xe mà cho cả cộng đồng:

Đối với cá nhân các chủ xe:

Nhiên liệu cháy triệt để sẽ hạn chế khói và muội, làm sạch bugi và buồng đốt, hạn chế đóng cặn đế suppap, hạn chế được hiện tượng kênh suppap. Dùng POWERSAVE giúp bảo vệ xe, chu kỳ bảo dưỡng xe sẽ dài ra tiết kiệm chi phí bảo dưỡng

Tận dụng tối đa công suất của xe, giúp điều khiển vận, vận hành thoải mái hơn.

Tiết kiệm được chi phí nhiên liệu. Ví dụ:

Trước khi lắp POWERSAVE một tuần đổ xăng 2 lần, mỗi lần là 30 000đ.

Sau khi lắp POWERSAVE, với tỷ lệ tiết kiệm là 9.5%, mỗi tuần sẽ tiết kiệm được 5700 đồng.

Như vậy sau 26 tuần, tức 6 tháng rưỡi sẽ hoà vốn đầu tư. Thực chất là POWERSAVE tự đầu tư cho chính nó, chủ xe chỉ phải ứng trước 150 000đ. Sau năm đầu tiên sẽ dôi ra được 125 400 đồng. Sau đó mỗi năm lãi được 273 600 đồng
Đối với cộng đồng:

Mức độ ô nhiễm môi trường sẽ giảm, số người bị nhiễm bệnh do ô nhiễm môi trường giảm dẫn tới giảm chi phí xã hội cho việc bảo vệ môi trường giảm chi phí cứu chữa bệnh nhân. Môi trường trong sạch giúp cải thiện giống nòi cho các thế hệ mai sau.

Trung bình một xe máy tiết kiệm được 273 600 đồng trong một năm. Một triệu xe máy sẽ tiết kiệm được 273 600 000 000 đồng – hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng/năm chi phí nhiên liệu của toàn xã hội.

POWERSAVE vừa bảo vệ xe, tiết kiệm nhiên liệu lại bảo vệ môi trường


Header Color

:

Content Color

: