Làm thế nào để biết power saver đang hoạt động?

Có thể nhận thấy tác dụng của POWERSAVE ngay sau khi lắp: tiếng máy nổ nghe đều, chắc hơn, mùi xăng sống ít hơn và dần hết. Khi vận hành trên đường khả năng tăng tốc của xe tốt hơn

Có thể xác định mức độ tiết kiệm nhiên liệu theo phương pháp sau:
Theo dõi trước khi lắp POWERSAVE

    Dựng chân chống giữa của xe máy (Tránh để xe bị nghiêng)
    Điền đầy bình nhiên liệu (ví dụ xăng A92) và ghi lại số Công tơ mét hiện thời. Ví dụ: Số công tơ mét là: 71751.5 = L1. Lưu ý:  các nhân viên bán xăng thường có xu hướng bơm cho chẵn tiền để dễ thanh toán, mà phía trên miệng bình thưòng rộng hơn đáy nên chỉ thêm một chút thì lượng xăng chênh lệch sẽ lớn hơn, do vậy khi đổ xăng nên dặn trước với nhân viên bán xăng hãy bơm đầy đến sát mép dưới của các thanh ngang trên miệng bình xăng để tiện theo dõi. Nhiều trường hợp tiền xăng sẽ không chẵn.
    Cho xe vận hành khoảng trên 100km rồi lại quay về đúng cây xăng cũ ghi lại số Công tơ mét. Ví dụ: 71915.3 = L2. Bơm đầy bình nhiên liệu, ghi lại số tiền xăng vừa trả. Ví dụ: 18.000đ, xăng A92
    Quãng đường thực đi = L2 – L1 = 71915.3 – 71751.5 = 163.8 km
    Lượng nhiên liệu đã tiêu hao = 18.000đ / 5.400đ = 3.3 (lít)
    Lượng nhiên liệu tiêu hao/100km trước khi lắp POWERSAVE = X1 = 2.01 (lít)

Theo dõi sau khi lắp POWERSAVE:

    Số Công tơ mét cũ L2 = 71915.3
    Lắp POWERSAVE, cho xe vận hành khoảng trên 100km, quay lại cây xăng cũ bơm đầy bình như trước, ghi lại số công tơ mét mới. Ví dụ L3 = 72089.3, ghi lại số tiền xăng vừa trả. Ví dụ: 17.000đ
    Số km thực đi = L3 – L2 = 174 km
    Lượng nhiên liệu đã tiêu hao = 3.15 (lít)
    Lượng nhiên liệu tiêu hao /100km sau khi lắp POWERSAVE = X2 = 1.81 (lít)
    Tỷ lệ tiết kiệm ((X1 - X2)/X1) *100 = 9.95%

Header Color

:

Content Color

: