Phương tiện nào có thể sử dụng thiết bị tiết kiệm nhiên liệu?

Các loại phương tiện sử dụng động cơ đốt trong hay các lò đốt dùng dầu, các phương tiện hay thiết bị sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc Hydro Carbon dạng lỏng hay dạng khí. ví dụ:

    Ô tô,
    Xe máy,
    Tàu thuyền,
    Các loại động cơ xăng, diesel,
    Lò đốt dùng dầu...

Header Color

:

Content Color

: