Dùng xăng không pha chì có lắp tiết kiệm nhiên liệu được không?

Nhiều lái xe buộc phải chuyển sang dùng xăng không pha chì vì chính phủ của các nước trên khắp thế giới đang dần đưa xăng không pha chì thay thế xăng pha chì. Nhiều lái xe, đặc biệt là những chủ xe cũ đã bộc lộ mối quan tâm của họ rằng xăng không chì có thể gây hại cho động cơ xe của họ. ở Việt Nam, xăng không pha chì chính thức được áp dụng từ ngày 01/07/2001.

Mặc dầu hầu hết những xe mới có thể sử dụng xăng không chì, nhiều động cơ vẫn phải điều chỉnh để khắc phục tính kích nổ sớm và để đảm bảo rằng động cơ nổ êm.

Các lái xe chuyển sang dùng xăng không chì lo lắng rằng việc điều chỉnh động cơ xe của họ sẽ có lợi về phương diện môi trường còn công suất của động cơ có thể thấp hơn, mức tiêu hao nhiên liệu có thể cao hơn so với trường hợp thông thường, đặc biệt khi tăng tốc.

Thiết bị tiết kiệm nhiên liệu tăng cường khả năng đốt cháy của nhiên liệu, tăng công suất của động cơ, bảo vệ động cơ và tiết kiệm nhiên liệu. Kết quả tương đương với việc tăng chỉ số ốc tan (octane) của nhiên liệu làm cho động cơ sẵn sàng hoạt động với xăng không chì mà không hề có tác động có hại.

Các động cơ đã phải điều chỉnh từ trước để dùng xăng không chì, nay có thể chỉnh lại theo đúng thông số của nhà sản xuất cho xăng pha chì mà vẫn phát huy hiệu quả khi dùng xăng không chì nếu dùng FS

Header Color

:

Content Color

: