Có thử nghiệm nào với Prozone Fuelsaver ?

Có. Thử nghiệm so sánh hiệu quả trước và sau khi lắp Prozone Fuelsaver đã từng được thực hiện từ chín năm trước bởi các tổ chức trên 12 nước khác nhau. Các tổ chức này hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu sau:

Các viện nghiên cứu, các trường đào tạo với các trang thiết bị đặc biệt thuận tiện cho thử nghiệm động cơ, ô tô và phụ tùng ô tô;

Các tổ chức với bề dày kinh nghiệm chuyên môn về động cơ và ô tô,

Các công ty, các cá nhân - những người đã thử nghiệm Prozone Fuelsaver trong điều kiện thực tế liên quan tới lĩnh vực chuyên môn của họ. (Xem các đoạn trích từ những thử nghiệm loại này cùng với giấy chứng thực xác nhận sự hài lòng của khách hàng trong phần kết quả thử nghiệm và giấy chứng nhận trên thế giới tại đây)

Tại Việt Nam, kể từ năm 2000 cho đến nay có nhiều đơn vị và cá nhân đã sử dụng FS, tất thảy đều rất hài lòng. Theo thống kê của Công ty Tư vấn Marketing Việt Nam: Mức tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện vận hành thực tế đối với xe xăng đạt khoảng 12-20%, đối với xe Diesel đạt khoảng 8-17%.

Header Color

:

Content Color

: