Làm thế nào để biết Prozone Fuelsaver đang hoạt động?

Sau khi Prozone Fuelsaver được lắp đặt, kiểm tra dò gỉ, phát động động cơ và ngay lập tức có thể nhận thấy hiệu quả của động cơ được cải thiện: Máy nổ êm hơn, đạp ga thấy bốc hơn, khói thải giảm...

Động cơ với bộ chế hoà khí có thể đạt hiệu quả cực đại sau 3.600 đến  5.400 Km.

Có thể thấy rõ được sự cải thiện dần dần hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu của động cơ Diesel, hiệu suất của động cơ tăng, lượng khói thải giảm, tiếng lọc sọc cố hữu của động cơ Diesel cũng giảm dần và giảm mạnh khi đạt hiệu quả tối đa.

Sau khi lắp đặt Prozone Fuelsaver hoạt động được khoảng 240.000 Km thì nên thay một chiếc mới


Header Color

:

Content Color

: