Thử nghiệm tại Australia

Australia (tháng 5/1997), UltraTune, Brisbane, Queensland

THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH LƯỢNG KHÍ THẢI GIẢM

Prozone Fuelsaver được thử nghiệm trên xe  Ford Falcon 1993 với động cơ 6 xy lanh, dung tích xy lanh 4.100cc sử dụng xăng không chì. Kết quả thử nghiệm đã được đưa ra bởi các chuyên gia về hiệu suất động cơ ở UltraTune, Brisbane Queensland họ sử dụng dụng cụ đo và phân tích khí thải gắn ở gầm xe. Ở tốc độ không tải lượng hydrocarbons (HC) thoát ra ống xả giảm hơn 60%, trong khi đó lượng khí carbon monoxide (CO) giảm 33%. Ở tốc độ 80 km/h, lượng hydrocarbon giảm thậm chí còn nhiều hơn, 95%.

Lượng khí thải khi xe nổ máy tại chỗ

Lượng khí thải ở tốc độ 80 Km/h

Header Color

:

Content Color

: