Thử nghiệm tại Vulcan Materials Lacon, Alabama

Mỹ (tháng 11/1997)

Chúng tôi kiểm nghiệm rằng, ít nhất 8% nhiên liệu được tiết kiệm trong một ngày và chỉ sau vài ngày lượng nhiên liệu tiết kiệm tăng lên tới 15%.... tức là từ 0,5 tới 0,6 đô la một gallon, chúng tôi tiết kiệm được 2 gallons một giờ

Header Color

:

Content Color

: