Thử nghiệm trên tàu M/V "Leisure World"

Singapore (tháng 3/1997) – Tàu M/V "Leisure World"

Thử nghiệm được thực hiện trên động cơ chính của tàu thuỷ chở khách, chạy với vận tốc lớn nhất giữa Malacca và Singapore, Mức tiêu hao nhiên liệu đo được trong khoảng thời gian từ 11.00 đến 17.00 giờ giảm 15%, tương đương với 15,42 mét tấn trong 24 giờ. Với giá nhiên liệu phổ biến trên thế giới trong thời gian này chúng tôi đã tiết kiệm được hơn 1.000 đô la Mỹ một ngày

Header Color

:

Content Color

: