Thử nghiệm tại Yanai Co. Ltd. Kobe

Nhật bản (Tháng 4/1997)

Chúng tôi biết sản phẩm Fuelsaver khoảng một năm trước đây và trang bị thử cho chiếc xe của mình. Chúng tôi thấy rằng Fuelsaver thực sự là tuyệt vời và không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm hầu hết các khí thải ô tô....Chúng tôi thực sự hâm mộ Fuelsaver

Header Color

:

Content Color

: