Thử nghiệm trên M/V "Subaru"

Một sản phẩm đặc biệt  Fuelsaver cho tàu thuỷ vừa được thử nghiệm trên M/V "Subaru" tàu này sử dụng động cơ diesel Yama 430 sức ngựa, 6 máy. Trong báo cáo gửi về công ty hàng hải Daewoo Marine Co. Ltd., viên thuyền trưởng viết rằng: " Lắp Fuelsaver chúng tôi đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu 10%; Khói xả ra ở ống khói của tàu rất sạch(không màu); Kính thư, Thuyền trưởng"

Header Color

:

Content Color

: