Thử nghiệm tại HongKong và Hàn Quốc

Đại học Bách khoa Hồng kông (Tháng 11/ 1993)- Khoa Kỹ sư Cơ khí

Hàn Quốc (tháng 5/1995)

Header Color

:

Content Color

: