Thử nghiệm tại Trường Đại học Soundwell

Vương Quốc Anh (Tháng giêng/1992)

Trong thử nghiệm, mức tiêu hao nhiên liệu được cải thiện trung bình 18,7%  có thể đạt tới 33% ở tốc độ thấp (40 tới 60 km/h), … tốc độ ở hầu hết các đô thị. Thử nghiệm cũng cho thấy rằng lượng oxit cacbon (Carbon Monoxide) thải ra giảm tới 11%

Header Color

:

Content Color

: